Latviski    In English    По-русски

Apspriede par pilnībā aprīkotu operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu iegādes un servisa pakalpojumu sniegšanas iepirkuma prasībām

03.05.2019

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (turpmāk – NMP dienests) saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu rīko apspriedi ar piegādātājiem, lai apspriestu vispārīgus jautājumus par pilnībā aprīkotu operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu (turpmāk – OMT) iegādes un servisa pakalpojumu sniegšanas iepirkuma prasībām. Apspriedes mērķis – samērīgu prasību izvirzīšana attiecībā pret pastāvošo piedāvājumu, nodrošinot maksimālu konkurenci un pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu.

Piegādātāju apspriedes norises laiks un vieta:

2019.gada 16.maijs plkst.10:00, Laktas iela 8, Rīga.

 

Pirms dalības piegādātājiem vēlams pieteikties uz apspriedi, nosūtot pieteikumu uz elektronisko pastu: egils.lapins@nmpd.gov.lvlaura.kolneja@nmpd.gov.lv.

Piegādātājiem, kas piedalīsies piegādātāju apspriedē jāņem vērā fakts, ka piegādātāju apspriede tiks protokolēta un pēc sanāksmes protokols tiks publicēts NMP dienesta tīmekļa vietnē. Attiecīgi visa izskanējusī informācija tiks izpausta trešajām personām, lai NMP dienests nodrošinātu procesa caurskatāmību, vienlīdzības principa piemērošanu un neierobežotu konkurenci.

Piegādātājiem apspriedes laikā ir jāizvērtē vai to sniegtā informācija ir uzskatāma par komercnoslēpumu un piegādātāji paši ir atbildīgi par šīs informācijas izpaušanu vai neizpaušanu. 

 

Piegādātāju apspriedes tēmas:

1. Iepirkumā paredzēto OMT skaita un piegādes laika (ilguma, piemēram, vienā vai vairākos gados) ietekme uz cenu – ietverot gan automašīnas ražotāja, gan aprīkotāja sadaļu – mērķis, vismaz aptuveni noteikt robežas optimālas OMT skaita/cenas attiecībai;

2. Avansa veikšana, piedāvājuma un līguma izpildes nodrošinājumi – to izdevīgums piegādātājiem un ietekme uz cenu (finanšu piedāvājumu);

3. Garantijas nosacījumi – termiņš un nobraukums (pa vienam vai kopā), to ietekme uz cenu (finanšu piedāvājumu), optimālā attiecība, iespējams, nosakot obligāto prasību, nevis vērtējamu kritēriju;

4. Servisu pakalpojumi:

    4.1. Servisu tīkla pārklājums Latvijas teritorijā (pilna pakalpojumu klāsta nodrošināšana, rezerves daļu un ekspluatācijas materiālu pieejamība un apgāde (t.sk. aprīkotāja sadaļai), alternatīvas – evakuācija uz/no atbilstošo servisu);

    4.2. Izcenojumu fiksēšana (stundas izmaksas + atlaide rezerves daļām un ekspluatācijas materiāliem) – termiņš un OMT skaits;

    4.3. Servisa darbu veikšanas ātrums – limitu noteikšanas lietderība.

5. Iespēja NMP dienesta rīcībā esošos lietotos OMT nodot kā pirmo iemaksu – lietderība un procedūras (OMT statusa noņemšana, trafarējums un speciālie signāli, iekšējais aprīkojums u.tml.).

6. Citi jautājumi, kas rodas piegādātāju apspriedes laikā.

 

Atpakaļ