Latviski    In English    По-русски

Vienota NMP dienesta izveide

Dzīvības zvaigzne

Pēc Latvijas Republikas atjaunošanas arī medicīnā bija iespēja apgūt līdz tam nepieejamās Rietumos izmantotās tehnoloģijas un zināšanas. Jaunu pārmaiņu sākumu simboliski akcentēja lēmums "sarkanā krusta" zīmes vietā kā jauno neatliekamās medicīniskās palīdzības simbolu izmantot starptautisko "dzīvības zvaigzni".Tāpat arī vārdu "ātrā palīdzība" vietā sāka lietot "neatliekamā palīdzība".

Līdz pat 2009.gadam neatliekamo medicīnisko palīdzību pirmsslimnīcas etapā Latvijā nodrošināja decentralizēti 39 pašvaldībām piederošas institūcijas, t.sk. neatliekamās medicīniskās palīdzības stacijas, slimnīcu vai citu ārstniecības iestāžu struktūrvienības.

Diemžēl esošais pirmsslimnīcas NMP pārvaldības modelis laika gaitā bija radījis atšķirīgu neatliekamās palīdzības kvalitāti valstī. Daudzviet Latvijas rajonos trūka kvalificēta brigāžu personāla, būtiski atšķīrās medicīniskā aprīkojuma, operatīvo transportlīdzekļu, materiāltehniskais un informāciju tehnoloģiju nodrošinājums. Iedzīvotāju izsaukumi tika pieņemti vairāk nekā 30 vietās valstī. Decentralizētā izsaukumu pieņemšana un brigāžu vadība nedeva iespēju uz negadījuma vietu izsūtīt tuvāko brīvo mediķu brigādi, brigādes valsts teritorijā bija izvietotas nevienmērīgi, kas lauku reģionos kavēja savlaicīgu palīdzību. NMP brigāžu darbā trūka vienotu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas vadlīniju un principu, kas valstī nenodrošināja operatīvu palīdzību pacientiem dzīvībai kritiskās situācijās vienādi augstā līmenī.

Zvanu pieņemšana un nodošana dienestā

2009.gada 27.janvārī Ministru kabinets pieņēma lēmumu par vienota Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izveidi, centralizējot pirmsslimnīcas NMP funkciju un apvienojot pašvaldību pārziņā esošos resursus – personālu, medicīniskos un materiāltehniskos resursus, operatīvos medicīniskos transportlīdzekļus u.c.

Galvenie argumenti bija:

 

  • kvalitātes atšķirību novēršana reģionos,

  • administratīvo šķēršļu pārvarēšana brigāžu vadībā,

  • vienota izsaukumu pieņemšana,

  • palīdzības saņemšanas paātrināšana,

  • vienotas hospitalizācijas kārtības ieviešana,

  • vienotu vadlīniju ieviešana brigāžu darbā,

  • vienotas darbinieku apmācības sistēmas nodrošināšana,

  • brigāžu medicīniskā aprīkojuma unificēšana,

  • materiāltehniskās bāzes uzlabošana u.c.

 

Šāda lēmuma pieņemšanu veicināja arī 2009.gadā sāktās vērienīgās reformas slimnīcu sektorā. Par prioritāti izvirzot ambulatoriskās veselības aprūpes attīstību, tika samazināts NMP slimnīcu skaits. Līdz ar to būtiski mainījās pacientu hospitalizācija valstī (ievērojami palielinājās attālumi līdz NMP slimnīcām un brigāžu pavadītais laiks izsaukumos, pieauga pacientu skaits, kurus bija nepieciešams nogādāt specializētajos centros Rīgā u.c.), ko bija neiespējami nodrošināt, NMP brigādēm strādājot decentralizēti, un radīja vajadzību pēc koordinētas, operatīvas resursu sadarbības un vadības.


No decentralizētas un sadrumstalotas sistēmas salīdzinoši īsā laikā (no 2009. gada sākuma līdz 2010. gada 1. jūlijam) Latvijā bija izdevies izveidot Baltijas valstīs un visā Eiropā unikālu neatliekamās medicīniskās palīdzības organizēšanas modeli, kur pirmsslimnīcas NMP visā valstī nodrošina viena iestāde.

NMP dienesta struktūra

2010. gada 9. martā NMP dienestam iedzīvotāju izsaukumu pieņemšanai visā Latvijā tika piešķirts tiešais trīsciparu tālruņa numurs 113. Vienotas izsaukumu pieņemšanas, brigāžu vadības un vienotas hospitalizācijas koordinācijas nodrošināšanai tika izveidots NMP dienesta Operatīvās vadības centrs.

Piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļus, NMP dienestam darbības pirmo sešu gadu laikā izdevies veikt būtiskus ieguldījumus  infrastruktūras attīstībā un neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanas procesu pilnveidošanā. Tika ieviestas mūsdienīgas tehnoloģijas un informācijas sistēma iedzīvotāju izsaukumu pieņemšanai un brigāžu vadībai, pilnībā tika atjaunots operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu autoparks visā Latvijā, iegādāts brigāžu darbam nepieciešamais medicīniskais aprīkojums, veikti vairāku nozīmīgu ēku būvniecības darbi  (rekonstruēta Medicīniskās kvalifikācijas un mācību centra ēkas,  uzbūvēta  Operatīvās vadības centra ēka, rekonstruēta Specializētās medicīnas centra ēka Rīgas Austrumu klīnikas slimnīcas teritorijā Gaiļezerā).  

 

NMP dienesta jauno operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu
prezentācijas pasākums. 2013.gada decembris.
NMP dienesta Operatīvās vadības centra un Medicīniskās
kvalifikācijas un mācību centra jaunuzcelto un restaurēto māju komplekss.

Savukārt ASV Bruņoto spēku virspavēlniecības Eiropā Civilās sadarbības programmas ietvaros, pateicoties ASV puses finansējumam, rekonstruētas Kurzemes reģionālā centra vajadzībām nepieciešamās telpas Kuldīgā, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Krasts” telpas un operatīvo transportlīdzekļu novietne, bet brigāžu atbalsts centrā “Centrs” uzbūvēta operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu apkopes ēka.